Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego – 11 zagraniczna edycja studiów tym razem w Irlandii. Polsko – Irlandzkie Stowarzyszenie Edukacyjne wraz z Uniwersytetem Śląskim zapraszają do wzięcia udziału w 11 zagranicznej edycji Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.

autor: Monika Kostka

UntitledPodyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego kształcą lektorów i nauczycieli kultury polskiej i języka polskiego jako obcego i drugiego. Duży blok zajęć związany jest z zagadnieniami poświęconymi nauczaniu języka polskiego w środowiskach polonijnych. Studia przygotowują do pracy w kraju i na lektoratach zagranicznych w różnych środowiskach zainteresowanych nauką języka polskiego (także wśród osób pochodzenia polskiego).

Studia są adresowane do osób, które są zainteresowane nauczaniem w szkołach polonijnych oraz pracą z cudzoziemcami uczącymi się języka polskiego zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami, np. na lektoratach w zagranicznych ośrodkach akademickich. Słuchaczami Studiów Podyplomowych mogą zostać osoby, które ukończyły studia wyższe bądź licencjackie na kierunku humanistycznym.

W ramach Studiów oferujemy zajęcia teoretyczne i praktyczne ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik glottodydaktycznych. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego, wybitnych specjalistów z zakresu glottodydaktyki języka polskiego, którzy od kilkudziesięciu lat prowadzą praktyczne zajęcia z cudzoziemcami w Szkole Języka i Kultury Polskiej, są autorami podręczników i programów multimedialnych przeznaczonych do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego. Edycje zagraniczne Studiów zostały dotąd przeprowadzone na Węgrzech, Ukrainie, Białorusi, we Włoszech i Niemczech (6 razy) we współpracy z tamtejszymi uniwersytetami i szkołami.

Studia rozpoczną się w połowie listopada 2015 roku. Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu, na University College Dublin, w weekendy i w sumie obejmą trzy semestry.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 października 2015 roku na adres mailowy szkola@us.edu.pl .

Wszelkie pytania można kierować na ten sam adres lub bezpośrednio do kierownik studiów dr Aleksandry Achtelik (achtelik@poczta.onet.pl). Koszt uczestnictwa w Podyplomowych Studiach (edycja w Irlandii) wynosi 600 euro (200e za każdy z trzech semestrów).

Osobą kontaktową z ramienia Polsko-Irlandzkiego Stowarzyszenia Edukacyjnego jest Monika Kostka (piea.info@gmail.com).

Partnerami projektu są szkoły:„Kleks”z Arklow oraz SEN z Dublina.

Projekt wspierany przez Ambasadę RP w Dublinie.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

http://arklowpolskaszkola.org/projekty-stowarzyszenia.html

http://kandydat.us.edu.pl/node/45

http://www.sjikp.us.edu.pl/kursy_k/edycja_irlandia.php

Share