Forum PoloniaMamy przyjemno?? poinformowa? Pa?stwa o nast?pnym – szóstym ju? – spotkaniu Forum Polonia, które tradycyjnie odb?dzie si? w Domu Polskim, 20 Fitzwilliam Place w dniu 16.11.08 o godzinie 13.30.

Zach?camy wszystkich do zapoznania si? z Kart? Forum Polonia, swoistym statutem naszego zgromadzenia. Znajduje si? ona na stronie O Nas.

Najbli?sze spotkanie prowadzi Beata Molendowska. Prosimy osoby, które b?d? pierwszy raz uczestniczy? w spotkaniu o potwierdzenie swojej obecno?ci na adres info@forumpolonia.org.


W chwili obecnej, g?ównymi punktami w programie s? wyst?pienia:

  • Niamh Nestor – dotycz?cy ci?? bud?etowych w edukacji oraz
  • Agnieszki Wiesyk z North West Inner City Network, która przedstawi nam dwa projekty publikacji na potrzeby ?rodowisk imigracyjnych. Podsumujemy rowniez dotychczasowe postepy w pracach nad kampaniami: „Migrant Voters” i „Mama, Tata and … myself” / czytampopolsku.pl.

Zapraszamy wszystkich ch?tnych!

Share