[lang_pl]30 listopada br. odby?o si? coroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Cz?onków Stowarzyszenia MyCork.

Cz?onkowie MyCork zapoznali si? ze sprawozdaniem z tegorocznej dzia?alno?ci stowarzyszenia oraz opracowali plan dzia?a? MyCork na rok nast?pny, rezerwuj?c na ten cel odpowiednie ?rodki w swoim bud?ecie.[/lang_pl]

Share