W ramach cyklu szkoleń “Aktywna Polonia” skierowanego do Polaków działających w organizacjach polonijnych albo zainteresowanych takimi działaniami zapraszamy chętne osoby do rejestracji i udziału w warsztatach dotyczących umiejętności liderskich.  

Webinar przeprowadzony w formie warsztatów przez Dr Klaudie Kałążną odbędzie się na 11 października, w najbliższy poniedziałek o godzinie 19tej na platformie zoom.

Konieczna rejestracja pod tym linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAhubD7DaCk0kASF9BUqMD_VJw3YkMLlaVRqzHJF_JmgQMOA/viewform?usp=sf_link

Dr Klaudia Kałążna przeprowadzi zajęcia w interaktywnej formie warsztatowej, mające na celu rozwój i wzmocnienie kompetencji w zakresie budowania zespołów i doskonalenia kompetencji przywódczych (w tym komunikacyjnych).

Po warsztacie Uczestnicy:

  • zrozumieją jaka jest idea i sens przywództwa,
  • określą, w jaki sposób ich dominujące style zachowania wpływają na relacje w zespole, zarządzanie projektem i ich styl liderski,
  • zrozumieją jak stresory i motywatory, charakterystyczne dla każdego stylu zachowania, wpływają na efektywność pracy (zarządzanie projektami i budowanie oraz utrzymywanie relacji),
  • poznają skuteczne metody komunikacji ze współpracownikami o innych stylach zachowania.

Zajęcia odbędą się w warsztatowej formie interaktywnej, dlatego proszę zadbać o:

  • mikrofon (każda osoba będzie brać czynny udział w zajęciach),
  • kamerkę (będziemy pracować w podgrupach i wypowiadać się na forum),
  • odpowiednią przestrzeń, by móc w pełni skupić się na zadaniach,
  • wyciszenie hałasów w tle, by nie przeszkadzać innym uczestnikom warsztatu,

Żeby wziąć udział w webinarze, konieczna jest rejestracja pod tym linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAhubD7DaCk0kASF9BUqMD_VJw3YkMLlaVRqzHJF_JmgQMOA/viewform?usp=sf_link

Dr Klaudia Kałążna – doradca, strateg, coach, trener, wykładowca, doktor nauk humanistycznych, właścicielka firmy szkoleniowo – doradczej GroWings. Łączy wykształcenie i doświadczenie biznesowe z zamiłowaniem do odkrywania ludzkiego potencjału.

Specjalizuje się w szkoleniach dla kadry zarządzającej w zakresie budowania zespołów i doskonalenia kompetencji przywódczych, w tym komunikacyjnych oraz dla innych pracowników, w celu podniesienia ich efektywności i wzmocnienia współpracy zespołowej.

Wspólpracuje z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM – prowadziła zajęcia z zakresu przywództwa, twórczego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz rozwoju kompetencji miękkich.

Webinar odbywa się w ramach cyklu szkoleń pt” Aktywna Polonia” i realizowany przez Forum Polonia we współpracy z Ambasadą RP w Dublinie.

Share