POSK Dublin zaprasza:

To ogromna strata dla polskiego ?wiata kultury. Odesz?a jedna z najwi?kszych polskich artystek. Genialna. Wybitna. Profesjonalna w ka?dym calu zarówno w teatrze, telewizji, filmie, na deskach estrady i przed radiowym mikrofonem. Stworzy?a wiele niezapomnianych kreacji i dlatego pragniemy przybli?y? i przypomnie? szerokiej publiczno?ci Jej bogaty dorobek artystyczny podczas Wieczoru Wspomnie? o Irenie Kwiatkowskiej.
Niewielu rodaków przebywaj?cych w Dublinie wie, ?e Pani Kwiatkowska odwiedzi?a POSK na specjalne zaproszenie kilka lat temu, mia?a ju? wtedy prawie 90 lat ale jak zawsze pe?na energii, rado?ci, ta?czyla i rozbawia?a publiczno??.

Wieczór wspomnie? odb?dzie si? w sobot? 2 kwietnia ju? od godziny 17.00.

B?dzie du?o dobrego humoru i… placek z zakalcem ;)

Saturday, April 2 · 5:00pm – 8:00pm

POSK 20 Fitzwilliam Place

Share