[lang_pl]W czwartek, 2 pa?dziernika b.r. o godz. 16.00 w Bibliotece przy 57-61 Grand Parade w Cork, odb?dzie si? uroczyste otwarcie Kampanii MAMA, TATA… & MYSELF? Kampani? oficjalnie otworzy Ambasador RP dr Tadeusz Szumowski.

W imieniu koordynatorów Kampanii – serdecznie zapraszamy na to otwarcie wszystkich zainteresowanych, a w szczególno?ci – najm?odszych Czytelników wraz z rodzicami.

Kampania MAMA, TATA… & MYSELF? ma na celu promocj? czytelnictwa polskiej ksi??ki dla dzieci i m?odzie?y w?ród polskiej emigracji w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Wi?cej o Kampanii mo?na przeczyta? na stronie: http://www.czytampopolsku.pl

Stowarzyszenie MyCork jest od pocz?tku trwania Kampanii jej oficjalnym partnerem.[/lang_pl]

Share