W programie Konferencji – tradycyjnie udzia? wezma przedstawiciele rzadu, którzy przedstawia aktualne uwarunkowania gospodarcze oraz wskaza na mozliwosci korzystnej wspó?pracy. O modernizacji Polski z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej bedzie informowa?a Pani Minister prof. Danuta Hübner, wieloletni komisarz – obecnie przewodniczaca Komisji Regionów w Europarlamencie.
Dr Adam Struzik, Marsza?ek Mazowsza – Regionu wiodacego w Europie Srodkowej – wspó?organizator Konferencji, przyblizy mozliwosci kooperacji gospodarczej opartej o zasade „partnerstwa dla sukcesu”. Przedstawiciele specjalnych stref ekonomicznych wskaza na mozliwosci inwestycyjne w regionach oraz udogodnienia i przywileje podatkowe dla potencjalnych przedsiewziec gospodarczych.
Konferencja to miejsce wyjatkowo sprzyjajace nawiazywaniu bezposrednich kontaktów z przedsiebiorcami z kraju a takze ze swiata. S?uzyc temu bedzie takze druga czesc pierwszego dnia obrad – wieczorne spotkanie integracyjne.
Korzystajac ze znanej polskiej goscinnosci, Konferencje zakonczymy na Mazowszu, uczestniczac w tradycyjnym Weselu Kurpiowskim w Kadzidle. „Wieczorne spotkania integracyjne” – to wazna czesc Konferencji w wielu aspektach.
Ze wzgledu na optymalne wykorzystanie czasu Konferencji najlepiej by?oby, gdyby uczestnicy zamieszkali w jednym miejscu. Jako partner i sponsor – OST „Gromada”, w której salach konferencyjnych odbeda sie obrady – udostepnia nam na specjalnych warunkach równiez czesc hotelowa. Ta droga uda?o sie zminimalizowac koszt uczestnictwa i dostosowac go do niezbednych obecnie ograniczen.
Bardzo prosimy o nadsy?anie wstepnych zg?oszen na adres e-mail biuro@fundacjapolonia.pl lub ew. fax: (+48) 22 378 12 72. W odpowiedzi przeslemy szczegó?owy program i karte formalnego zg?oszenia na Konferencje.
Koszt udzia?u w Konferencji wraz z trzema noclegami (24/25, 25/26, 26/27 czerwca 2011 r.) w pokojach 1-osobowych wynosi – 1050 PLN+23 VAT. O preferencyjnych cenach noclegu decyduje kolejnosc zg?oszen i dokonanych wp?at.
Bedziemy zobowiazani, jesli Panstwo beda mogli niniejsza informacje przekazac partnerom z polonijnych srodowisk gospodarczych.
?aczymy najlepsze zyczenia Swiateczne.
Zbigniew Ludger Olszewski
Prezes Zarzadu

Share