Związek zawodowy SIPTU oferuje stypendium językowe w wysokości maksimum €700 dla dzieci migrantów.  Stypendium zostalo utworzone w celu podtrzymywania więzi z ojczystym językiem i kulturą. Takie stypendium można przeznaczyć na przykład na opłacenie czesnego w sobotniej szkole polonijnej. Aplikować mogą członkowie związku zawodowego.
PolishScholarshipZwiązki zawodowe są zdania, że podobnie jak ważne jest podtrzymywanie znajomości języka gaelic wśród Irlandczyków,tak samo  dzieci migrantów powinny być wspierane by uczyły się języka swoich rodziców. Według ostatniego spisu powszechnego, aż 17% społeczeństwa irlandzkiego to migranci. Przeważająca większość dzieci pracowników migrujących nie ma możliwości uczenia się swojego języka ojczystego w państwowych szkołach. Ale od kilku lat dzieci te mają możliwość nauki języka ojczystego w sobotnich szkołach albo uczestniczenia w szeregu różnego rodzaju aktywnościach związanych z podtrzymywaniem znajomości swojego języka i kultury. Warto docenić i wspierać podobne inicjatywy środowisk migranckich w Irlandii. Związki zawodowe chcą zachęcać migrantów, by ich dzieci uczyły się jezyków swoich rodziców: polskiego, czeskiego czy litewskiego. Dlatego też przygotowały specjalne stypendium dla dzieci  z rodzin migrantów.

Do tej pory SIPTU oferowało stypendia związane z nauką języka gaelic. Stypendia takie mogły być przeznaczone na opłacenie kursów językowych czy kolonii w rejonach Gaeltacht, w których mówi się wyłącznie po irlandzku.  Od tego roku to się zmieniło.

Oficjalne rozpoczęcie działań mających na celu uruchomienie program stypendialnego dla dzieci migrantów zostało ogłoszone podczas Nocy Kultury Polskiej w marcu 2015 w Liberty Hall w Dublinie, w ramach festiwalu Polska-Eire Festival. Z końcem sierpnia 2015 rozpoczęto przyjmowanie aplikacji.

Na rok 2015/2016 zostało przygotowane jedno stypendium, ale jeśli okaże się, że zainteresowanie jest duże, w przyszłym roku program stypendialny będzie kontynuowany w szerszym wymiarze.

O dofinansowanie dla dziecka można się ubiegać  na m.in. roczne zajęcia w szkołach polonijnych, na polonijne harcerstwo czy przedmaturalne kursy językowe (w przypadku dziecka, którego językiem ojczystym jest polski).

Wniosek o stypendium należy wypełnić i wysłać do 30 września 2015. Wniosek wraz z niezbędnymi informacjami dostępny jest na stronie www.siptu.ie/migrantscholarship

O stypendium mogą ubiegać się tylko członkowie związku SIPTU, którzy mają opłacone składki za ostatni rok.

Więcej informacji na stronie: www.siptu.ie/migrantscholarship

Albo pod numerem (SIPTU): 018586498

 

Informacje pomocne:

Lista szkół polonijnych: https://forumpolonia.org/linki/szkoly/

Lista grup harcerskich: https://forumpolonia.org/linki/zhppgk/

 

Dodatkowe:

Wniosek o stypendium na naukę języka gaelic dostępny tutaj:

http://www.siptu.ie/services/siptucollege/educationdevelopmentscheme/

Share