Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "brian cowen"

?yczenia ?wi?teczne od premiera Irlandii

?yczenia ?wi?teczne od premiera Irlandii

Z prawdziw? przyjemno?ci? korzystam z okazji, by przekaza? ?wi?teczne ?yczenia spo?eczno?ci polskiej w Irlandii. Chcia?bym ?yczy? wszystkim Pa?stwu Weso?ych ?wi?t Bo?ego Narodzenia oraz Spokojnego Nowego Roku.

Wszystkim naszym polskim przyjacio?om pragn? podzi?kowa? za ci??k? prac? i aktywny udzia? w irlandzkim ?yciu w 2008 roku. Polacy odgrywaj? wa?n? rol? we wszystkich sektorach irlandzkiej gospodarki i co wi?cej, Wasza obecno?? tutaj wzbogaca spo?ecznie i kulturowo naród irlandzki.

Irlandia zawsze ?ywi?a wielk? sympati? dla Polski jako kraju, który wzbudza wiele podziwu. Jest wiele podobie?stw w naszych dziejach historycznych i kulturowych. W Irlandii jest wielki szacunek dla odwagi i po?wi?ce? wielu pokole? Polaków, którzy dzia?ali niestrudzenie na rzecz niepodleg?o?ci narodowej, wolno?ci i demokracji.