Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "fotografia"

Polsko-Irlandzki projekt - Mark O'Shea

Polsko-Irlandzki projekt – Mark O’Shea

Organizuj? wypraw? do Polski maj?c? na celu zbli?enie i poznanie obyczajowo?ci i kultury Polaków, ich ?yciowych dróg ,a tak?e motywów którymi si? kierowali st?paj?c po nich. Wp?yw jaki mia?y te i wiele i innych nieznanych czynników na kszta?t i poczucie naszego obecnego miejsca i stanowiska jakie zajmujemy w stosunku do naszych poczyna? i zastanej b?d? kreowanej rzeczywisto?ci.