Projekty 2011

Discover Poland
Educational Campaign Promoting Cultural Exchange and Social Integration
Project marking Polish Presidency in the European Union Parliament: 1 July – 31 December 2011
Więcej / More

Idziemy na ilość w spisie powszechnym w Irlandii 2011
Celem projektu było zwiększenie prawodopobieństwa adekwatnego określenia liczby i sytuacji Polaków w Irlandii poprzez szerzenie informacji nt. Spisu Powszechnego w Irlandii.Wiecej

I Konferencja Oświatowa w Dublinie – celem projektu było zaproszenie przedstawicieli szkół polonijnych w Irlandii i stworzenie przestrzeni do dyskusji o potrzebach i wyzwaniach jakie stoją przed szkolnictwem polonijnym w Irlandii. Była to pierwsza konferencja tego typu dla nauczycieli i osób aktywnie związanych z edukacja polonijną. Konferencja była motorem dla inicjatyw zrzeszających szkoły polonijne. Projekt zorganizowania konferencji powstał dzięki konsultacjom społecznym przeprowadzonym przez Forum Polonia w marcu 2010 roku wśród nauczycieli pracujących w szkolnictwie polonijnym na terenie Irlandii.

Share