Jesteś u siebie Zagłosuj 2014

Koordynacja: Artur Banaszkiewicz, Aleksanda Minkowska

Kontynuacja kampanii profrekwencyjnej z 2013 roku, zachęcającej Polonię w Irlandii do aktywnego udziału w wyborach samorzadowych i europejskich w Irlandii. Współorganizowana ze Szkołą Liderów. Współpraca ze szkołami polonijnymi, organizacjami polonijnymi w Irlandii, parafiami, organizacjami migranckimi i instytucjami irlandzkimi, a także z przedstawicielstwem parlamentu europejskiego w Irlandii.

Wybrane działania:

Share