Raporty

 1. RAPORT ZE ZJAZDU FORUM POLONIA 2010
 2. BROSZURA FORUM POLONIA 2013
 3. RAPORT FORUM POLONIA 2013
 4. Vote you are at home: Publikacja UCD i FORUM POLONIA 2014
 5. Poradnik dobrych praktyk: Kampania Jesteś u siebie. Zagłosuj! 2014 (WERSJA PL / ENG VERSION)
 6. PRZEWODNIK dla kandydatów do wyborów lokalnych w Irlandii 2014 (WERSJA PL / ENG VERSION)
 7. National Integration Strategy: FORUM POLONIA SUBMISSION 2014
 8. Prezentacja dla komitetu Ministerstwa Sprawiedliwości: PREZENTACJA 2014
 9. Prezentacja „10 lat polskiej mniejszości w Irlandii”  dr ANTJE ROEDER’S „Poles in Ireland” PRESENTATION 2014
 10. RAPORT FORUM POLONIA 2014
 11. Kampania Local leaders 2016: PUBLIKACJA Providus, Instytut Spraw Publicznych, Diversity Development Group i Forum Polonia
 12. Broszura „Use your right to participate” 2016
 13. Publikacja „Guest or participants” 2016 Providius, ISP, DDG i Forum Polonia
 14. RAPORT FORUM POLONIA 2016-2017
 15. RAPORT na temat sytuacji polskich pracowników w Irlandii 2017 (Polska Eire Festival 2017)

 

Share