Polscy senatorowie postanowili zainicjować prace legislacyjne pozwalające na zwiększenie liczby senatorów o dwóch reprezntantów Polonii – jeden mandat dla przyszłego senatora zza wchodniej granicy, drugi – zza zachodniej. Forum Polonia w ramach senackich konsultacji ze środowiskami polonijnymi zabrała również głos.

W uzasadnieniu do senackiego projektu można przeczytać, że z uwagi na funkcję jaką pełni Senat wobec Polonii I Polaków za granicą, naturalnym byłoby, aby przedstawiciele Polonii mogli poprzez zasiadanie w Senacie dbać o interesy wspólnoty polskiej za granicą a jednocześnie działać na rzecz wzrostu roli Polski w świecie.

Projekt zakłada niezmniejszanie liczby mandatów senatorskich rozdzielanych w kraju oraz respektuje dotychczas obowiązującą zasadę, w myśl której być wybieranymi do parlamentu mogą tylko obywatele Rzeczypospolitej Polskiej. Po wejściu w życie proponowanej zmiany i dokonaniu odpowiednich zmian w Kodeksie wyborczym: 1) utworzona zostanie instytucja senatorów „polonijnych”, którzy w sposób szczególny będą się koncentrowali na sprawach Polonii i Polaków za granicą, oraz niejako reprezentowali Polonię w kraju, 2) kandydat na senatora w Warszawie nie będzie musiał jednocześnie walczyć o głosy warszawiaków i Polonii, a wybrany w Warszawie senator nie będzie musiał dzielić swojego czasu na sprawy warszawiaków i Polaków za granicą.

Forum Polonia docenia, że Senat RP chce pochylić się nad tematem większej reprezentacji środowisk polonijnych w życiu politycznym kraju. Zaproponowane zmiany z pewnością będą też sprzyjać większemu zaangażowaniu i podniesieniu frekwencji wyborczej polskiej diaspory. Dlatego też Forum popiera taki pomysł, jednak nie w ramach zmiany Konstytucji RP, ale w oparciu o  zmiany ustawy o ordynacji wyborczej, a także apeluje o dodatkowego senatora wybieranego przez Polonię w Europie.

  1. TREŚĆ PROJEKTU USTAWY – tutaj
  2. TREŚĆ OPINII FORUM POLONIA – tutaj

 

Share