Szkolenie liderów lokalnych diaspory polskiej w Irlandii

W dniach 17-18 września br. w Dublinie odbyło się szkolenie dla lokalnych liderów polonijnych działających w Irlandii. Przedsięwzięcie było adresowane do osób, które w swojej pracy zawodowej lub społecznej działają na rzecz Polonii i jej integracji w środowisku lokalnym, budując pozytywny wizerunek mniejszości narodowej w Irlandii. Celem szkolenia był rozwój kompetencji liderskich uczestników, wsparcie ich w aktywnym i świadomym działaniu w swoich środowiskach polonijnych oraz lokalnych, przekazanie wiedzy na temat irlandzkiego systemu władzy w Irlandii i zachęcenie do większego zaangażowania politycznego, tak aby liderzy mogli budować silną diasporę na Zielonej Wyspie.

Program przedsięwzięcia był bardzo napięty i zróżnicowany – od spotkań z przedstawicielami irlandzkich władz lokalnych, takimi jak radny Cllr. Cormac Devlin, An Cathaoirleach z Dún Laoghaire Rathdown oraz członek parlamentu irlandzkiego John Lahart TD z regionu Dublin South West, po szkolenia specjalistyczne z przemówień publicznych, współpracy z mediami oraz rozwoju kompetencji przywódczych. W czasie szkoleń nie zabrakło rozmów na temat pracy u podstaw w lokalnej społeczności z przedstawicielkami „Women4women Network dlr”, czy aspektów związanych z zarządzaniem organizacją pozarządową w Irlandii, które przybliżyła Deirdre Garvey z organizacji „The Weel”. Natomiast  Joe O’Brien, kandydat w ostatnich wyborach samorządowych oraz pracownik Immigrant Council of Ireland wyjaśnił uczestnikom szkolenia działanie irlandzkiego systemu władzy oraz przybliżył aspekt głosowania w wyborach samorządowych.

4_leaders

Szkolenie „Irish parliamentary system and local government in theory and in practice” – Joe O’Brien (Immigrant Council of Ireland).

Jednym z gości przedsięwzięcia był dr Piotr Rakowski, vice-Ambasador RP w Irlandii, którzy poruszył z liderami dyskusję na temat możliwości budowania silnej diaspory w Irlandii oraz wsparcia w tym zakresie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

„Wiedzę, którą zdobyłam na szkoleniu wniosę do mojej społeczności. W ten sposób wprowadzę teorię w praktykę i będę rozwijać moje umiejętności przywódcze” – mówi Bożena Kurcok, pracownik Legal Aid Board w Dublinie.

be7u2777

Spotkanie z przedstawicielem Ambasady RP w Dublinie – dr Piotrem Rakowskim.

„Większość uczestników tego szkolenia to lokalni liderzy, którzy w wyniku przeprowadzonej przez nas rekrutacji rozpoczną współpracę z lokalnymi radnymi z Rady Miasta Dublina, tak aby lepiej poznać ich pracę i działanie władz samorządowych” – mówi Agnieszka Wieczorkowska z Forum Polonia. „Irlandia jest krajem plasującym się wysoko w rankingu państw Europy dających prawo do głosowania osobom nieposiadającym irlandzkiego obywatelstwa w wyborach lokalnych i europejskich, co daje duże możliwości do partycypowania w życiu politycznym, dlatego ważne jest, aby z tej możliwości skorzystać i podejmować decyzje, które bezpośrednio wpływają na nasze życie w danym mieście” – mówi polska kandydatka w ostatnich wyborach samorządowych w Irlandii. Jak twierdzi Maciej Koczur, uczestnik projektu „Wierzę w ludzi, a zwłaszcza w potencjał grupy ludzi. Myślę, że w grupie mamy więcej siły, możliwości oraz energii i razem możemy zawsze coś osiągnąć”.

be7u2634

Spotkanie z Cllr. Cormac Devlin, An Cathaoirleach of Dún Laoghaire Rathdown County Council.

„Duże zainteresowanie tego typu inicjatywami pokazuje, że Polska społeczność w Irlandii ma ogromny potencjał, który należy dobrze wykorzystać w działaniach mających na celu integrację z irlandzkim społeczeństwem. Polacy są aktywni i znakomicie sobie radzą z prowadzeniem działalności kulturalnej ale mimo sprzyjających warunków tj. możliwości głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych nie są widoczni na irlandzkiej scenie politycznej. Dlatego tak ważne jest zachęcanie i promowanie zaangażowania w działalność  społeczno – polityczną kraju, który dla wielu stał się drugim domem”- dodaje Viola Di Bucchianico, doktorantka na Wydziale Polityki Społecznej UCD oraz współautorka raportu „Integrująca polityka wielkokulturowej Republiki” współprzygotowanego przez ten uniwersytet.

2_leaders

Na zdjęciu John Lahart TD z regionu Dublin South West wraz z uczestnikami oraz organizatorkami szkolenia.

Szkolenie dla lokalnych liderów zostało organizowane przez Forum Polonia oraz Instytut Spraw Publicznych w Warszawie, przy wsparciu środków finansowych z Senatu RP. W najbliższym czasie odbędą się kolejne 3 tego typu szkolenia: 15-16 października w Limerick, a następnie 22-23 października oraz 27-26 listopada w Dublinie.

Więcej na temat projektu można znaleźć na stronie www.localleaders.eu

Fotografia: Michał Sendrak.

Share