W mediach

Forum Polonia i forumowicze w mediach polonijnych w Irlandii, irlandzkich, polskich i nie tylko…
Oto niektóre linki i skany:
* artyku?y zw. z akcj? „Idziemy na ilo?? w Spisie Powszechnym 2011” – 03-04/2011
* Nowa Polonia w Irlandii ma si? dobrze. Moja Wyspa UK – 02/03/2011
* Polish and General Elections 2011 – Drive Time, RTE – 14/02/2011
* Polska Spo?eczno?? w Irlandii – irishpolishsociety.ie, 08/01/2011
* Seminarium „Doinformowany Rodzic” – nadajemy.ie, 22 Stycze? 2011
* Ogólno-irlandzki Kongres dzia?aczy polonijnych– Cork 2010 – Polski Express, 2010/11/25
* Forum Polonia convention tomorrow – 05/03/2010
* Forumowicze w Global Village, 01/05/2009
* Immigrants begin to make their political mark – Irish Times – 05 May 2009
* RTE 6 o’clock News

Share