Projekty 2016

  1. Taste of Poland ArtFest (Polska Eire Festival 2016) – projekt zrealizowany we współpracy ze związkami zawodowymi SIPTU w ramach festiwalu Polska Eire 2016. Więcej Tutaj.
  2. Idziemy na ilość – Census 2016 – kampania zachęcająca Polaków do wzięcia udziału w Spisie Powszechnym. Celem kampanii było przełamawnie barier i niechęci do wypełniania formularzy Spisu Powszechnego, i w ten sposób wpłynięcie na liczbę Polaków, który wezmą udział w Spisie, a tym samym pokazanie że nadal jesteśmy największą mniejszością narodową zamieszkującą Zieloną Wyspę. Więcej TUTAJ
  3. Lokalni liderzy – projekt stanowiący kontynuację kampanii profrekwencyjnej Jesteś u Siebie. Zagłosuj. LL to szkolenia dla liderów lokalnych dotyczące większego zaangażowania w życie publiczne w Irlandii, badania naukowae dotyczące zaangażowania politycznego migrantów na Zielonej Wyspie, a także program stażowy w radzie miasta w Dublinie. Więcej Tutaj
  4. Migrants for Ireland – projekt zrealizowany wspólnie z innymi organizacjami migranckimi w Irlandii, mający na celu zwrócenie uwagi polityków irlandzkich na potrzeby migrantów w przeddzień wyborów parlamentarnych w Irlandii w 2016 roku.
Share