Klub Filmowy Korpusów Pokoju

Grupa Korpusów Pokoju zaprasza wszystkich serdecznie na projekcje filmu w re?. Pedra Almodovara „Volver” („Powrót”).

21. grudnia, godz. 20.00, salka w podziemiach klasztoru Dominikanów, Dorset St Upper. Wst?p wolny!

Share

Charytatywny wieczór poezji

Korpusy Pokoju zapraszaj? serdecznie na wyj?tkowy Wieczór Poezji. Wieczór autorski Andrzeja, poety amatora mieszkaj?cego w Irlandii, podczas którego b?dziemy zbiera? fundusze na rehabilitacj? jego chorych córeczek.

Martusia (11 latek), cierpi na pora?enie mózgowe, Igusia (6) natomiast jest przewlekle chora, ma zagro?one nerki i jej stan ostatnio bardzo si? pogorszy?. Dziewczynki wymagaj? sta?ej opieki i kosztownej rehabilitacji.

Wyst?pieniu Andrzeja b?dzie towarzyszy?a muzyka na ?ywo, pocz?stunek oraz inauguracja naszej korpusowej galerii fotografii.

Prosimy o Wasze wsparcie!

14. grudnia, godz. 20.00
salka w podziemiach klasztoru Dominikanów
przy Upper Dorset Street, Dublin 1

Share

Porozmawiaj z ni? – projekcja filmu Pedra Almodovara

Grupa Korpusów Pokoju zaprasza na projekcj? filmu Pedra Almodovara „Porozmawiaj z ni?”.

To pe?na wzrusze? historia przyja?ni dwóch m??czyzn, którzy poznaj? si? w niezwyk?ych okoliczno?ciach. To opowie?? o mi?o?ci, splataniu si? ludzkich losów, sile i bezsilno?ci, wielkiej samotno?ci, o przekraczaniu granicy mi?dzy dobrem a z?em…

Serdecznie zapraszamy. Seans odb?dzie si? 30 listopada o godz. 20.00 w podziemiach klasztoru Dominikanów przy Upper Dorset St.

Share