An invitation to participate in The Irish Polish Society Art Exhibition

Date; 22nd June-3rd July 2009

Venue; Dublin City Council, Civic Offices Wood Quay

Hanging & Opening on 22nd June (Hanging- AM & early afternoon. Evening Opening approximately at 7.00)

Requirements;

 • The Exhibition is Open to Irish Polish Society Members

(To join the Society send a cheque to IPS c/o Hon. Treasurer Deirdre Holland,

20 Fitzwilliam Place, Dublin 2.

Annual Membership- Individual E.12, Family E.17, Student & Unwaged E.10)

 • Media; 2D Art form i.e. Paintings, Pastels, Pencil Drawings, Prints etc. 3D form – small scale Ceramics which must be hung i.e. Ceramic Plates. No photographs or installations.

 • Please submit two photographs of your most recent work, at least one should be exhibited (photographs required for Press Release). Please give the following information on the reverse side of each photograph; your name, title, media used, dimensions of unframed work.

 • Space available for hanging- At least one panel measuring 1metre x 2.25metres will be provided. Artists will be responsible for hanging their own work (or you can ask someone to hang on your behalf)

 • A very short resume about you & your art work, NO MORE than 150-250 words. (required for press release).

 • Your personal details; name, address, telephone number, e – mail address.

 • A cheque for E. 40 (Euro) made payable to “The Irish Polish Society” This will contribute towards the cost of renting display boards, wine reception & staff for the opening, invitations & postage. Also 15% commission from the sale of work will be taken.

 • The committee reserves the right to refuse work which may not be suitable for this exhibition (in this case cheques will be returned)

 • Closing date for submission Monday 25th May 2009

 • Check list;

Please forward;

 1. Cheque for E. 40 (Euro)

 2. Two photographs

 3. Artist’s resume

 4. Personal details

Please send to; c/o Marysia Harasimowicz OR c/o Helena Johnston at

IPS 20, Fitzwilliam Place Dublin 2.

For Further information please contact Marysia 087 6853452, or Helena 086 0820541 or Ginger 087 6955894

Final details of Exhibition will be sent to you via e-mail or post after 25th May.

Share

MAGIC ILLUSTRATIONS – wystawa prac najwybitniejszych polskich ilustratorów

W po?owie kwietnia w ramach Kampanii MAMA, TATA…& MYSELF? w Dublinie i Cork zago?ci wystawa MAGIC ILLUSTRATIONS – zestaw najwybitniejszych, nagrodzonych przez Polsk? Sekcj? IBBY, ilustracji do ksi??ek dla najm?odszych czytelników.

„Mamy nadziej?, ?e j?zyk ilustracji – szczególnie ilustracji najwy?szej próby – nie tylko dora?nie zainteresuje zwiedzaj?cych, ale zaintryguje ich na tyle, by si?gn?li do innych prac polskich twórców – znanych przecie? szeroko poza granicami kraju. – mówi Justyna Józefowicz, dyrektor Kampanii MAMA, TATA…& MYSELF? – Liczymy na to, ?e ta magiczna wystawa zaczaruje wszystkich – niezale?nie od narodowo?ci – zainspiruje, pobudzi do refleksji czy zabawy, zgromadzi w jednym miejscu fanów Tomka Sikory, mi?o?ników Józefa Wilkonia, wielbicieli El?biety Wasiuczy?skiej i innych twórców.”

Wystawa powsta?a pod has?em „Nagrody Polskiej Sekcji IBBY” i stanowi cz??? archiwum IBBY, bogatego zestawu ilustracji nagradzanych przez organizacj? w latach ubieg?ych. Zgromadzone na potrzeby kolekcji materia?y powstawa?y na przestrzeni 49 lat – najstarsza praca pochodzi z 1959 roku, najm?odsza – z 2008 roku.

Podczas wystawy Magic Illustration b?dzie mo?na zapozna? si? z pracami 35 wybitnych polskich ilustratorów, tj. Ma?gorzata Bie?kowska, Tomasz Broda, Bohdan Butenko, Iwona Chmielewska, Jan Ciecierski, Agata Dudek, Maria Ekier, Piotr F?frowicz, El?bieta Gaudasi?ska, Anita Grabo?, Gosia Gurowska, Monika Hanulak, Marta Ignerska, Nika Jaworowska, Agnieszka Kucharska-Zajkowska, Gra?ka Lange, Krystyna Lipka-Sztarba??o, Anna ?adecka, Dorota ?oskot-Cichocka, Joanna Olech, Aleksandra Machowiak, Daniel Mizieli?ski, El?bieta i Marian Murawscy, Weronika Naszarkowska-Multanowska, Anna Niemierko, Pawe? Pawlak, Marta Pokorska, Tomasz Sikora, Ewa Stasiny, Gosia Urba?ska, El?bieta Wasiuczy?ska, Teresa Wilbik, Józef Wilko? oraz Justyna Wróblewska. Prezentuj? oni odmienne style, estetyk? i podej?cie do ilustracji dzieci?cej, dzi?ki czemu ka?da kolejna plansza mo?e stanowi? now? przygod? i wyzwanie.

Organizatorem wystawy jest Fundacja Akademia M?odych we wspó?pracy z Beat? Molendowsk? oraz Anet? Szarek. Wystawa zosta?a przygotowana dzi?ki pomocy polskiej sekcji IBBY, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ambasady Polskiej w Dublinie, Biblioteki G?ównej w Dublinie, Biblioteki G?ównej w Cork. Przy jej organizacji wsparli nas Forum Polonia, Polonia Transport, Stowarzyszenie MyCork oraz Salonik Prasowy Polska Prasa i Ksi??ki. Patronat medialny nad imprez? obj?? Kurier Polski.

Wystaw? b?dzie mo?na ogl?da? od 16 do 30 kwietnia w Dublinie, za? od 14 do 28 kwietnia w Cork.

Share

Polish Artists for ChildrenPolscy arty?ci dzieciom

From 13th to 17th December 2008 we will have a chance to participate in 2nd Festival of Polish Art in Limerick. The opening night (13th of December) will be accompanied by a talented Polish violin player Marcin Diling.

The second event of this type organized by the Irish Polish Cultural & Business Association (IPCBA) is devoted to promote Polish arts in all its various aspects. A chairperson of IPCBA Justyna Cwojdzinska comments, ‘’Polish people, as you know, are the majority among the emigrants in Ireland and yet our national heritage is still very little known and acknowledged. The events like The Art Festival aim to broaden the knowledge and add a different value to the image of Poles in Ireland. That perfectly corresponds with the mission statement of the Irish Polish Cultural & Business Association in Limerick that has been contributing to the Irish and Polish integration for the past 10 years.’’ This year’s Festival will also be connected with the charity auction of the Polish art pieces, the proceedings from which will be donated to the The Ark Foundation. Justyna Cwojdzinska happily adds, ‘’ This year Polish people will have another chance to give something back to the Irish Society; local children in need in particular.’’

The interest in this year’s Festival has been very impressive and the number of artists willing to take part in it beyond the expectations. The exhibition is a sort of a collage of Polish arts where we will have an opportunity to see a variety of Polish paintings, graphics, sculpture and photography.

This year Limerick will host such artist as: Anna Ajtner, Natalia Czarnecka, Piotr Chilik, Karina Drogowska, Katarzyna Gajewska, Magdalena Growska, Agata Gurdet, Joanna Kalemba-Kalinowska, Marek Komisaruk, Ewa Krzemi?ska, Anna Lewa?ska, Ewa Nowi?ska, Tomasz Pi?tek, Katarzyna Sosnowska-Gajda, ?ukasz Wieczorek, Anna Winiarska, Magdalena Wojciechowska.

For further information please contact:
Magdalena Sudo?, tel. 0851253853, mail: info@ipcba.ie
Justyna Cwojdzi?ska, tel. 0863924644, mail: info@ipcba.ieOd 13 do 17 grudnia 2008 trwa? b?dzie w Limerick drugi w historii tego miasta festiwal sztuki polskiej. G?ównym jego elementem jest wystawa prac artystów polskich tworz?cych w Irlandii. Tegoroczny pokaz b?dzie po??czony z koncertem skrzypcowym w wykonaniu Marcina Dilinga.

Organizowane cyklicznie przez the Irish Polish Culture & Business Association (IPCBA) wydarzenie s?u?y promocji polskiej kultury z jej bogactwem i ró?norodno?ci?. „Cho? Polacy, jak powszechnie wiadomo, stanowi? najwi?ksz? grup? w?ród imigrantów w Irlandii, nasze dziedzictwo kulturowe jest wci?? ma?o znane na Wyspie, poprzez wydarzenie jakim jest festiwal sztuki, chcemy doda? nowe warto?ci do wyobra?e? Irlandczyków o Polsce i Polakach – mówi Justyna Cwojdzi?ska, Prezes IPCBA – ten cel znakomicie wpisuje si? w misj? Irlandzko Polskiego Stowarzyszenia Kultury i Biznesu, które od ponad 10 lat dzia?a w Limerick na rzecz integracji spo?eczno?ci polskiej i irlandzkiej”. Podobnie jak w ubieg?ym roku festiwal po??czony b?dzie z aukcj? charytatywn?, z której dochód zostanie przeznaczony na the Ark Foundation. „W tym roku po raz kolejny polscy arty?ci b?d? mieli swój wk?ad w pomoc chorym dzieciom w Limerick” – cieszy si? Justyna Cwojdzi?ska.

Zainteresowanie udzia?em w tegorocznej edycji festiwalu by?o imponuj?ce, ilo?? zg?osze? przesz?a oczekiwania organizatorów. Wystawa, na której zobaczymy prace z zakresu malarstwa, grafiki, rze?by i fotografii, stanowi swego rodzaju przegl?d polskiej twórczo?ci.

W pokazie udzia? wezm?: Anna Ajtner, Natalia Czarnecka, Piotr Chilik, Karina Drogowska, Katarzyna Gajewska, Magdalena Growska, Agata Gurdet, Joanna Kalemba-Kalinowska, Marek Komisaruk, Ewa Krzemi?ska, Anna Lewa?ska, Ewa Nowi?ska, Tomasz Pi?tek, Katarzyna Sosnowska-Gajda, ?ukasz Wieczorek, Anna Winiarska, Magdalena Wojciechowska.

Wystawa prac artystów polskich tworz?cych w Irlandii: 13 – 17 grudnia 2008, The Absolute Hotel, Limerick

Wernisa?, koncert i aukcja charytatywna: 13 grudnia 2008 (sobota), godzina 19.00

Dodatkowych informacji udzielaj?:
Magdalena Sudo?, tel. 0851253853, mail: mawis5@o2.pl
Justyna Cwojdzi?ska, tel. 0863924644, mail: info@ipcba.ie

Share