Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Chopinowskie warsztaty animacji filmowej dla dzieci

Dzieci?ce warsztaty animacji filmowej, zorganizowane w ramach Roku Chopinowskiego, odb?d? si? w dniach 20 – 24 lipca i s? skierowane do grupy wiekowej 10-13 lat. Warsztaty b?d? wprowadzeniem w podstawowe techniki animacji filmowe, za? inspiracj? i t?em muzycznym dla animacji stanowi? b?d? wybrane utwory F. Chopina. Uczestnicy zaznajomi? si? ze sztuk? animacji, tworz?c pod koniec warsztatów swój w?asny 1-minutowy film animowany. Animacje b?d? równie? tworzone w plenerze na ?cianach starych budynków. Podczas warsztatów znajd? zastosowanie ró?ne programy wykorzystywane w cyfrowych mediach, st?d istotne jest, aby uczestnicy posiadali podstawow? wiedz? o obs?udze komputera.

Grupa uczestników b?dzie sk?ada?a si? z dzieci polskich i irlandzkich, za? zaj?cia b?d? prowadzone w j?zyku angielskim, stad po??dana jest znajomo?? j?zyka angielskiego przez polskich uczestników. Poniewa? jednak prowadz?cy warsztaty oraz asystenci pochodz? z Polski, b?dzie mo?liwe wyja?nianie poszczególnych aspektów warsztatów równie? w j?zyku polskim.

Uczestnictwo w warsztatach jest bezp?atne.

W celu uzyskania wi?cej informacji lub w celu zapisania dziecka na warsztaty, prosimy o kontakt z:

Alicia McGivern, Irlandzki Instytut Filmowy, amcgivern@irishfilm.ie, tel:01 679 5744

Nikola Sekowska, Ambasada RP w Dublinie, dublin.culture@msz.gov.pl,

tel: 01 219 74 30

Organizatorzy: Irlandzki Instytut Filmowy, Ambasada RP w Dublinie

Sponsorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, Nadba?tyckie Centrum Kultury w Gda?sku.

Kiedy: 20-24 lipca, 10:00 – 17:00 ka?dego dnia

Gdzie: 20-23 lipca- Digital Hub (Crane St, D8), http://www.thedigitalhub.com/

24 lipca – Irish Film Institute (Eustace St, Temple Bar, D2) http://www.irishfilm.ie/

Share

Tagi:

Kategoria: Warsztaty

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.