Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Projekty 2011

Discover Poland
Educational Campaign Promoting Cultural Exchange and Social Integration
Project marking Polish Presidency in the European Union Parliament: 1 July – 31 December 2011
Więcej / More

Idziemy na ilość w spisie powszechnym w Irlandii 2011
Celem projektu było zwiększenie prawodopobieństwa adekwatnego określenia liczby i sytuacji Polaków w Irlandii poprzez szerzenie informacji nt. Spisu Powszechnego w Irlandii.Wiecej

I Konferencja Oświatowa w Dublinie – celem projektu było zaproszenie przedstawicieli szkół polonijnych w Irlandii i stworzenie przestrzeni do dyskusji o potrzebach i wyzwaniach jakie stoją przed szkolnictwem polonijnym w Irlandii. Była to pierwsza konferencja tego typu dla nauczycieli i osób aktywnie związanych z edukacja polonijną. Konferencja była motorem dla inicjatyw zrzeszających szkoły polonijne. Projekt zorganizowania konferencji powstał dzięki konsultacjom społecznym przeprowadzonym przez Forum Polonia w marcu 2010 roku wśród nauczycieli pracujących w szkolnictwie polonijnym na terenie Irlandii.

Share