Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Projekty 2011


Discover Poland
Educational Campaign Promoting Cultural Exchange and Social Integration
Project marking Polish Presidency in the European Union Parliament: 1 July – 31 December 2011
Więcej / More

Idziemy na ilość w spisie powszechnym w Irlandii 2011
Celem projektu było zwiększenie prawodopobieństwa adekwatnego określenia liczby i sytuacji Polaków w Irlandii poprzez szerzenie informacji nt. Spisu Powszechnego w Irlandii.
Wiecej

Doinformowany rodzic
Cykl spotkań informacyjnych i konsultacji dla polskich rodziców, również przyszłych.
Doinformowany Rodzic – Ciaza i Rodzicielstwo
To cykl spotkań informacyjnych i konsultacji z zakresu praw, wsparcia i kosztów świadczeń dla kobiet w ciąży oraz rodziców w Irlandii. Prowadzenie spotkan oraz koordynacja projektu: Barnaba Dorda oraz Emilia Marchelewska. W ramach projektu, spotkania zorganizowano w Dublinie oraz – we wspolpracy z innymi organizacjami -w Kilkenny (wspolpr. Multicity) oraz Fermoy.

I Konferencja Oświatowa w Dublinie 

Share
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
564