Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Raporty

RAPORT ZE ZJAZDU FORUM POLONIAIII.2010

Raport ze Zjazdu III.2010 - Sytuacja Polonia. Opis i propozycje rozwiązań.

 

BROSZURA FORUM POLONIA

Broszura promująca Forum Polonia - włącz się w działania FP


Broszura FP

 

RAPORT FORUM POLONIA 2013

Raport z IX Zjazdu organizacji polonijnych i aktywistów - Forum Polonia. 2013

FP raport

Publikacja UCD i FORUM POLONIA 2014

Raport UCD i Forum Polonia na temat stopnia zainteresowania irlandzkich polityków głosami migrantów

Report

FORUM POLONIA SUBMISSION

New integration strategy - Submission. Wniosek przygotowany w ramach Forum Polonia przez organizacje polonijne oraz indywidualne osoby

submission FP

PREZENTACJA

Prezentacja przygotowana na spotkanie z Komisją opracowującą nową strategię integracji

prezentacja

 

dr ANTJE ROEDER’S “Poles in Ireland” PRESENTATION

Prezentacja na temat sytuacji Polaków w Irlandii w 10. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Październik, Trinity College

antje

 

 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI FORUM POLONIA
2014-2016

Share
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
534