Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "Wielka Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy"

<!--:pl-->Informacja o wyborach lokalnych na Orkiestrze<!--:-->

Informacja o wyborach lokalnych na Orkiestrze

Oko?o 150 osób skorzysta?o z Wyborczego Punktu Informacyjnego zorganizowanego przez Forum Polonia podczas Fina?u Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy w sztabie Polskiego Expressu.

W punkcie mo?na by?o dowiedzie? si? wi?cej na temat wyborów lokalnych w Irlandii, wymogu rejestracji oraz cech charakteryzuj?cych kandydata na radnego, a tak?e uzyska? pomoc w wype?nieniu formularza rejestracyjnego.

Wielka Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy dzi? w Dublinie

Wielka Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy dzi? w Dublinie

Kolejny fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy w Dublinie odb?dzie si? w niedziel?, 11 stycznia 2009 roku w klubie Le Cirk, Dame Street, Dublin 2. Jest wspierany przez osoby i organizacje uczestnicz?ce w Forum Polonia m.in. IPS, Foka, SIPTU, Polski Herald. Forum przygotowa?o te? Wyborczy Punkt Informacyjny. Ju? po raz trzeci redakcja magazynu Polski Express oraz […]