Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Tag: "seans filmowy"

Klub Filmowy Korpusów Pokoju

Klub Filmowy Korpusów Pokoju

Grupa Korpusów Pokoju zaprasza wszystkich serdecznie na projekcje filmu w re?. Pedra Almodovara “Volver” (“Powrót”). 21. grudnia, godz. 20.00, salka w podziemiach klasztoru Dominikanów, Dorset St Upper. Wst?p wolny!

Porozmawiaj z ni? - projekcja filmu Pedra Almodovara

Porozmawiaj z ni? – projekcja filmu Pedra Almodovara

Grupa Korpusów Pokoju zaprasza na projekcj? filmu Pedra Almodovara “Porozmawiaj z ni?”. To pe?na wzrusze? historia przyja?ni dwóch m??czyzn, którzy poznaj? si? w niezwyk?ych okoliczno?ciach. To opowie?? o mi?o?ci, splataniu si? ludzkich losów, sile i bezsilno?ci, wielkiej samotno?ci, o przekraczaniu granicy mi?dzy dobrem a z?em… Serdecznie zapraszamy. Seans odb?dzie si? 30 listopada o godz. 20.00 […]

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
554