Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Program

Pełen program szkolenia: SLI – programme

Program szkolenia obejmuje tematy tj.:

• Lepsze rozumienie działania struktur irlandzkich
• Nawiązywanie efektywnej współpracy z instytucjami i organizacjami irlandzkimi
• Poznawanie metod i narzędzi prowadzenie działań lobbingowych w oparciu o współpracę
• Określanie kierunków działań potrzebnych dla osiągnięcia celów
• Budowanie wizerunku Polonii poprzez współpracę z mediami

I Szkoła Liderów Polonijnych. 2009


Program będzie realizowany podczas:

• warsztatów rozwijających kompetenecje liderskie
• wykładów oraz spotkań, z politykami, działaczami irlandzkich organizacji społecznych etc
• wizyt studyjnych w instytucjach rządowych, samorządowych etc

Chcesz wiedzieć więcej o szkoleniu liderów?
Informacje o wcześniejszych edycjach Szkół Liderów Polonijnych, które odbyły się w Polsce, a także o programach wsparcia absolwentów, możecie znaleźć na stronie internetowej Szkoły Liderów.

Share
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
592