Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Program

Program szkolenia będzie obejmować:

• wzmocnienie kompetencji liderskich,
• szczegółowe zapoznanie się z systemem politycznym Irlandii i funkcjonowaniem struktur samorządowych,
• wzmacnianie i rozwijanie wiedzy z zakresu prowadzenia kampanii wyborczych,
• poznanie i korzystanie z narzędzi mających na celu angażowanie lokalnych społeczności,
• rozwijanie wiedzy z zakresu możliwych form promocji Polski i polskiej społeczności w Irlandii,
• nawiązywanie efektywnej współpracy z instytucjami i organizacjami irlandzkimi oraz rozwijaniem kontaktów z przedstawicielami środowisk politycznych,
• nawiązywanie współpracy z liderami i organizacjami w Polsce, zajmującymi się pokrewną tematyką

Program będzie realizowany poprzez warsztaty, wykładu oraz spotkania, wizyty studyjne w instytucjach samorządowych etc

Warsztaty, Szkolenie Liderskie w Irlandii 2012

Organizatorzy pokrywają koszty udziału w Szkole, w tym koszty zakwaterowania, wyżywienia, materiałów szkoleniowych, koszt uczestnictwa w wizytach studyjnych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o podobnych szkoleniach?
Informacje o wcześniejszych edycjach Szkół Liderów Polonijnych, które odbyły się w Polsce, a także o programach wsparcia absolwentów, możecie znaleźć na stronie internetowej Szkoły Liderów.

Share
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
596