Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Organizacje polonijne

DUBLIN

Forum Polonia Irlandia
www: www.forumpolonia.org

Irish Polish Society
www: irishpolishsociety.ie

Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Dublinie
www: www.poskdublin.org

CKU  – Centrum Konsultacyjno-Terapeutyczne
www: www.ckudublin.org

Biblary – Polska Biblioteka w Dublinie: Biblary
www: www.biblioteka.ie

Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami kraju

www: www.zhp.ie

CORK

Organizacja „Together-Razem”
www: www.together-razem.org

Stowarzyszenie „MyCork”
www: www.mycork.org

ARKLOW

Polish-Irish Educational Association
FB: www.facebook.com/pieaarklow

ENNIS

Polish Irish Association
FB: https://www.facebook.com/ClarePolishIrishAssociation/

LIMERICK

Polish Art Festival
www: www.polishartfestival.ie

Klub Twórczego Myślenia
http://klubtworczegomyslenia.eu/

DUNDALK

Simul Polonia
www: www.dundalk.pl

Share