Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Bieg Mimo Wszystko

Bieg Mimo Wszystko -Charytatywny maraton wokół Irlandii – ponad 1,000 kilometrów w 21 dni! Tomasz Manikowski w ramach akcji charytatywnej „Bieg Mimo Wszystko” pobiegł na rzecz podopiecznych Fundacji Anny Dymnej. Koordynatorami akcji „Bieg Mimo Wszystko” byli Bolesław Kozina, irlandzki ambasador Fundacji „Mimo Wszystko”, oraz Anna Paś. We współorganizację zaangażowane były organizacje, zrzeszone w sieci Forum Polonia: Polski Express, POSK, GIPA, Szkoła Polonijna w Galway, My Cork, Waterpol, CKU, Poradnia Psychologiczna Parasol, Centrum Together-Razem, Cairde, Fundacja im. Jana Pawła II.

 

Share
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
602