Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Komitet Sterujący

Komitet Sterujący Forum Polonia Irlandia składa się z następujących osób:

  • Wojciech Białek
  • Justyna Cwojdzińska
  • Łukasz Czajkowski
  • Barnaba Dorda – przewodniczący komitetu
  • Wojciech Kostka
  • Aneta Kubas
  • Agnieszka Wieczorkowska
  • Joanna Dobosz-Chuda – sekretarz
Share
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
566