Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "prezentacja"

Wyk?ad o polskich lasach

Wyk?ad o polskich lasach

[lang_pl]W sobot?, 23 sierpnia, o godz. 12:00 w budynku Centrum Informacji o ?rodowisku ENFO przy 17 St. Andrew Street, Dublin 2, odb?dzie si? kolejny otwarty wyk?ad nt. polskiej przyrody organizowany w ramach cyklu Wild Poland Meetings. Jutrzejszy wyk?ad, po??czony z prezentacj? multimedialn?, porusza? b?dzie tematyk? polskich lasów . Wst?p bezp?atny. Spotkanie b?dzie czwartym z kolei […]

Przyroda polskich jezior

Przyroda polskich jezior

W najbli?sz? sobot?, 16 sierpnia, o godz. 12:00 w budynku Centrum Informacji o ?rodowisku ENFO przy 17 St. Andrew Street, Dublin 2, odb?dzie si? otwarty wyk?ad nt. przyrody polskich jezior po??czony z prezentacj? multimedialn?. Wst?p bezp?atny. Spotkanie b?dzie trzecim z kolei organizowanym w ramach Wild Poland Meetings – cyklu wyk?adów, który towarzyszy wystawie wielkoformatowych fotografii […]