Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "razem"

Together Razem organizacj? po?ytku publicznego

Together Razem organizacj? po?ytku publicznego

Jedna z organizacji cz?onkowskich Forum Polonia, Centrum Wsparcia i Integracji ‘Together-Razem’ z Cork, jako jedyna tego typu polska grupa w Irlandii, otrzyma?a w?a?nie status organizacji po?ytku publicznego. Min??o 11 d?ugich miesi?cy oczekiwa? dla Centrum Wsparcia i Integracji „Together-Razem” i w po?owie lipca przysz?a wiadomo?? z Revenue która wywo?a?a fale rado?ci i euforii. Kilkana?cie miesi?cy temu […]

<!--:pl-->Polonia na wyspach nareszcie RAZEM!<!--:-->

Polonia na wyspach nareszcie RAZEM!

Organizacje i stowarzyszenia polonijne z terenu Wielkiej Brytanii oraz Irlandii postanowi?y po??czy? si?y. Oprócz swoich statutowych projektów, Polacy dzia?aj?cy w ró?nych miastach dostrzegli potrzeb? wzajemnej komunikacji.

Go??mi na spotkaniu byli: Stowarzyszenie Polskie w Irlandii Pó?nocnej, Stowarzyszenie Poland Street z Londynu, Stowarzyszenie Polonia Nottingham, Stowarzyszenie Polskie z Cambridge oraz Irish-Polish Society z Dublina. Akcja jak na razie ma poparcie Unison oraz Niezale?nej Organizacji Europejskiej M?odzie?y Polonijnej.

Pierwsze inauguracyjne spotkanie odby?o si? w dniach 31 stycznia – 1 lutego w Belfa?cie.