Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

W mediach

Forum Polonia i forumowicze w mediach polonijnych w Irlandii, irlandzkich, polskich i nie tylko…
Oto niektóre linki i skany:
* artyku?y zw. z akcj? “Idziemy na ilo?? w Spisie Powszechnym 2011” – 03-04/2011
* Nowa Polonia w Irlandii ma si? dobrze. Moja Wyspa UK – 02/03/2011
* Polish and General Elections 2011 – Drive Time, RTE – 14/02/2011
* Polska Spo?eczno?? w Irlandii – irishpolishsociety.ie, 08/01/2011
* Seminarium “Doinformowany Rodzic” – nadajemy.ie, 22 Stycze? 2011
* Ogólno-irlandzki Kongres dzia?aczy polonijnych– Cork 2010 – Polski Express, 2010/11/25
* Forum Polonia convention tomorrow – 05/03/2010
* Forumowicze w Global Village, 01/05/2009
* Immigrants begin to make their political mark – Irish Times – 05 May 2009
* RTE 6 o’clock News

Share
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
556