Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Forumowicze w Global Village

Forumowicze w Global VillageW ostatni pi?tek 1. maj 2009 roku osoby zwi?zane z Forum Polonia mia?y okazj? wyst?pi? na falach radia NewsTalk w programie Global Village.

Uczestnicy: Emilia Marchelewska (FP), Beata Molendowska (MyCork), Niamh Nestor (FP), Magdalena Tylek (Threshold), Barnaga Dorda (Siptu) i Sebastian Widel (IPS) rozmawiali o emigracji, o polonii w Irlandii oraz o trwaj?cych oraz nadchodz?cych wydarzeniach kulturalnych.

Zapraszamy do wys?uchania audycji bezpo?rednio na stronie lub do pobrania pliku do w?asnego odtwarzacza (czas trwania: 43min, format: mp3, rozmiar pliku: 31MB).


Share

Tagi: ,

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
576