Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Jesteś u siebie Zagłosuj 2014

Koordynacja: Artur Banaszkiewicz, Aleksanda Minkowska

Kontynuacja kampanii profrekwencyjnej z 2013 roku, zachęcającej Polonię w Irlandii do aktywnego udziału w wyborach samorzadowych i europejskich w Irlandii. Współorganizowana ze Szkołą Liderów. Współpraca ze szkołami polonijnymi, organizacjami polonijnymi w Irlandii, parafiami, organizacjami migranckimi i instytucjami irlandzkimi, a także z przedstawicielstwem parlamentu europejskiego w Irlandii.

Wybrane działania:

Share
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
624