Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "media"

PolskiExpress.ie - zaproszenie do współpracy

PolskiExpress.ie – zaproszenie do współpracy

Magazyn Polski Express, od momentu powstania w roku 2006, kreowany był jako marka, dla której jakość i profesjonalizm wyznaczały kierunek naszej działalności. Przez lata funkcjonowaliśmy jako bezpłatny magazyn opinii, zaś w ostatnich latach – idąc z duchem czasu – przekształciliśmy się w medium internetowe. Dziś, dzięki wsparciu naszych grantodawców, mamy przyjemność zaprezentować NOWĄ odsłonę platformy www.PolskiExpress.ie. Mamy […]

[lang_en]Workshop for immigrants about local community radio[/lang_en][lang_pl]Warsztaty dla radiowców[/lang_pl]

[lang_en]Workshop for immigrants about local community radio[/lang_en][lang_pl]Warsztaty dla radiowców[/lang_pl]

Ignaki Irigoien is organizing a workshop on behalf of the (radio section) of the Community Media Forum which is part of the Dublin Community Forum.

The workshop will be directed at immigrants involved in the different Dublin community radio stations, and those immigrants who want to get involved in community radio.

The Agenda proposed for this meeting would be:

– Introduction
– How to get involved
– Learning from each other
– Getting your programme played citywide
– A temporary multi-multicultural licence

We are hoping to organize the workshop on a Saturday morning (lunch provided) probably at the end of the moth of November, 29th.

Spotkanie mediów z Ambasadorem RP

Spotkanie mediów z Ambasadorem RP

9. pa?dziernika w Rezydencji Pana Ambasadora w Irlandii, dr Tadeusza Szumowskiego, odby?o si? spotkanie z mediami polonijnymi, w którym wzi??y udzia? równie? osoby dzia?aj?ce na Forum Polonia, m.in. Marcin Klinkosz z Naszego G?osu, Filip Dawidzi?ski prowadz?cy podcast Nie tylko Dla Or?ów oraz Emilia Marchelewska wspó?pracuj?ca m.in. z Polskim Heraldem.