Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

I Konferencja Oświatowa w Irlandii

W sobotę dnia 19 listopada 2011 r. w The Humanities Institute of Ireland University College Dublin odbyła się Pierwsza Konferencja Edukacyjna dla Szkół Polonijnych funkcjonujących w Republice Irlandii. Była to pierwsza konferencja tego typu dla nauczycieli i osób aktywnie związanych z edukacją polonijną. Organizatorem wydarzenia była Forum Polonia, koordynatorami projektu były Beata Molendowska oraz Niamh Nestor z UCD.

 

Konferencję uroczyście otworzył ambasador RP w Irlandii – Marcin Nawrot, któremu towarzyszył Pan Wojciech Dzięgiel – II sekretarz wydziału konsularnego ambasady RP w Dublinie.
Zorganizowanie jej było możliwe dzięki wsparciu Wspólnoty Polskiej, Ambasady RP w Dublinie oraz Towarzystwa Polsko-Irlandzkiego i Forum Polonia.

Ponad 50 delegatów wysłuchało szeregu ciekawych i praktycznych wykładów dotyczących edukacji polonijnej za granicą, roli nauczycieli, programów nauczania, podręczników oraz możliwości uzyskania wsparcia rzeczowego oraz finansowego od polskiego rządu oraz organizacji i fundacji działających w Polsce.

Podczas Konferencji wykłady wygłosili eksperci z Ministerstwa Edukacji Narodowej (dr Grażyna Czetwertyńska) oraz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (wicedyrektor Agnieszka Koterla), będący autorytetami w dziedzinie nauczania poza granicami kraju.

Jednym z prelegentów była prezes Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii – Pani Aleksandra Podhorodecka, która przedstawiła prężne działanie i współpracę sieci niemal 100 szkół polonijnych funkcjonujących w Wielkiej Brytanii.

Kolejnym punktem programu była bardzo interesująca prezentacja dr. Czetwertyńskiej dotyczaca projektu Włącz Polskę, którego celem jest stworzenie platformy internetowej. Dzięki której każdy nauczyciel będzie mógł zbudować własnoręcznie zaprojektowany podręcznik ściśle dostosowany do wieku, programu nauczania i ilości zajęć uczniów szkół polonijnych na całym świecie. Planowany termin ukończenia projektu to koniec 2012 r. Nauczyciele już teraz niecierpliwie podglądają każdy opracowany moduł, wstępnie planując możliwości wykorzystania go w pracy ze swoimi uczniami.

Martyna Michalik – reprezentant Fundacji Edukacji dla Demokracji, przybliżyła uczestnikom szereg opcji pozyskiwania wsparcia finansowego oraz omówiła wymagania i procedurę składania wniosków o wsparcie rzeczowe dla szkół. Bardzo cenne było także profesjonalne szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy UE na działalność oświatową.

Krystian Fikert, założyciel i dyrektor Centrum Psychologicznego MyMind, omawiał temat wczesnej interwencji psychologicznej wśród dzieci w wieku szkolnym.
Agnieszka Koterla, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, przedstawiła możliwości jakie daje projekt Wirtualny podręcznik.

Agnieszka Grochola, członek Rady Oświaty Polonijnej, w swoim bardzo pouczającym wystąpieniu przedstawiła pracę Rady Oświaty Polonijnej.
Magdalena Boczar-Zaremba, ekspert w zakresie funduszy pomocowych Unii Europejskiej, Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji Semper, przedstawiła bardzo dokładnie jakie są dostępne rodzaje finansowania szkolnictwa przez Unię Europejską.

W ramach podsumowania konferencji, uczestnicy wzięli udział w panelu dyskusyjnym, gdzie mogli wymienić się spostrzeżeniami dotyczącymi działalności szkół, pochwalić dotychczasowymi sukcesami, planami dalszego rozwoju i wspólnie poszukać rozwiązań dla problemów, z którymi się borykają.

Edukacja polonijna pełni bardzo ważną rolę w życiu społeczeństwa polskiego na emigracji. Działalność placówek szkolnych nie ogranicza się wyłącznie do nauczania języka polskiego i przekazywania wiedzy z geografii i historii Polski. Pełnią one także rolę ośrodków kulturalnych, integrują dzieci i dorosłych, służą profesjonalną pomocą logopedyczną i psychologiczną, będąc wielkim wsparciem dla polskich rodzin mieszkających za granicą.

Pomimo, że do szkół polonijnych z roku na rok uczęszcza coraz wiecej uczniów, niestety przeważająca część polskich dzieci nadal pozostaje poza polonijnym systemem edukacji.

Dzieci uczęszczające do szkół polonijnych wyrastają na ludzi czerpiących siłę z wielokulturowości. Znających swoje korzenie, świadomych własnej wartości i dumnie reprezentujących nasz kraj, stając się polskimi ambasadorami na całym świecie, gdziekolwiek zaprowadzi ich dorosłe życie.

Share
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
634