Nowe kierunki działania Forum Polonia

Nowe kierunki działania Forum Polonia

Dbanie o wizerunek polskiej społeczności w Irlandii, szerzenie wiedzy na temat aktualnego stanu Polonii w Irlandii oraz lobbowanie na rzecz diaspory – to najważniejsze cele działalności Forum Polonii na najbliższe 3 lata. Strategię ustalono podczas grudniowego i styczniowego zebrania. Wybrano także nowe władze organizacji.

Forum Polonia już od 16 lat działa na rzecz interesów polskiej diaspory w Irlandii oraz promowania i wspierania zaangażowania Polonii w życie irlandzkiego społeczeństwa.

Pierwsze w nowym roku zebranie zarządu organizacji odbyło się zdalnie 19 stycznia. Jednym z głównych punktów spotkania były wybory nowych władz oraz wyznaczenie kierunków strategicznych działania. W skład nowego zarządu weszli: Barnaba Dorda, Viola di Bucchianico, Marcin Jeżewski, Wojciech Kostka, Aneta Kubas, Wojciech Białek oraz Justyna Cwojdzińska.

“Bardzo się cieszymy, że wypracowaliśmy i uzgodniliśmy strategie na następne lata, a także konkretny plan na najbliższe pół roku. Czeka nas sporo pracy, ale myślę, że wszyscy nie mogą się doczekać, by się do niej zabrać. Doszło do zmian w strukturach organizacji. Mając na uwadze wieloletnie doświadczenie w działalności polonijnej, zarząd Forum Polonia powierzył rolę dyrektora do spraw rozwoju oraz współprzewodniczącego Panu Wojciechowi Białkowi. Jednocześnie Pani Teresa Buczkowska, która od wielu lat aktywnie działała w irlandzkich organizacjach pozarządowych zajmujących się imigrantami, otrzymała funkcję sekretarz oraz koordynator projektów” – informuje Barnaba Dorda, przewodniczący zarządu.

W ciągu najbliższych miesięcy organizacja rozpocznie wdrażanie nowej strategii, skupiając się na:

  • wzmocnieniu struktury poprzez zaangażowanie nowych członków i realizację projektów włączających inne organizacje polonijne i irlandzkie we wspólne działania
  • realizacji programów edukacji wyborczej w związku ze zbliżającymi się irlandzkimi wyborami samorządowymi,
  • przygotowaniu programów dla osób powracających do Polski,
  • zaplanowaniu nowych serwisów dla naszej społeczności odzwierciedlających ich bieżące potrzeby,
  • odświeżeniu strony internetowej,
  • innych działaniach mających na celu rozwój organizacji.

Forum Polonia zachęca wszystkich aktywnych Polaków do dołączenia i do wspólnej realizacji zadań tak, aby nasza diaspora w Irlandii była wpływowa i zintegrowana na płaszczyźnie kulturowej i obywatelskiej, a jej interesy zabezpieczone. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres email info@forumpolonia.org.

Forum Polonia bardzo liczy także na owocną współpracę z Ambasadą RP w Dublinie, nowymi władzami w Polsce oraz partnerami lokalnymi w Irlandii.

Share
Program szczepień Covid19 w Irlandii

Program szczepień Covid19 w Irlandii

W kwestii zdrowia – zarówno własnego, jak i naszych bliskich – nigdy za wiele wiedzy. Podstawowym narzędziem do podejmowania decyzji jest posiadanie jak największej ilości informacji. które zebraliśmy dla Was w jednym miejscu, tak, abyście mogli samodzielnie podjąć decyzję o szczepieniu przeciwko Covid 19. Szczepionki w Irlandii są dostępne za darmo, wystarczy posiadać numer PPS i ważny dokument ze zdjęciem.

Wszystkie poniższe materiały opracowane zostały w języku polskim i zawierają oficjalne informacje ze strony HSE.ie. Przezorny zawsze zabezpieczony – warto znać swoje prawa! Jeśli nie potrzebujesz wersji polskiej, od razu możesz wejść na stronę angielską HSE: https://www2.hse.ie/conditions/covid19/ . Ale jeśli wolisz po polsku, to zachęcamy żeby czytać dalej!

Jak się zarejestrować? Rejestracja on-line, krok po kroku wyjaśniona i przetłumaczona:

https://forumpolonia.org/wp-content/uploads/2023/01/Rejestracja-on-line-z-zastrzezeniem.pdf

Formularz wyrażający zgodę na wzięcie szczepionki przetłumaczony:

https://forumpolonia.org/wp-content/uploads/2023/01/HSE-zgoda-na-szczepienie-z-zastrzezeniem.pdf

albo znajdź klinikę walkin gdzie możesz się szczepić bez wcześniejszej rejestracji. https://www2.hse.ie/services/covid-19-vaccination-centres/

 

Jakie rodzaje szczepionek są dostępne? Pfizer, Moderna, Janssen i Novavax – zalecenia,
przeciwwskazania, efekty uboczne:

https://www.hse.ie/eng/services/covid-19-resources-and-translations/translated-covid19-information/information-leaflet-about-your-pfizer-moderna-janssen-or-novavax-vaccine-polish-.pdf

Informacje dla rodziców i opiekunów – dzieci w wieku 5-11 lat:

https://www.hse.ie/eng/services/covid-19-resources-and-translations/translated-covid19-information/information-leaflet-about-covid-19-pfizer-vaccine-for-parents-of-children-aged-5-11-polish.pdf

Informacje dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży w wieku 12-15 lat:

https://www.hse.ie/eng/services/covid-19-resources-and-translations/translated-covid19-information/information-and-aftercare-advice-about-covid-19-vaccine-pfizer-biontech-for-parents-of-children-aged-12-15-polish.pdf

Informacje o dawce przypominającej dla ludzi w wieku 50+ lat:

https://www.hse.ie/eng/services/covid-19-resources-and-translations/translated-covid19-information/covid-19-booster-information-for-people-aged-50-and-aged-16-to-49-with-a-health-condition-polish-.pdf

Informacje dla kobiet w ciąży:

https://www.hse.ie/eng/services/covid-19-resources-and-translations/translated-covid19-information/hse-information-on-the-covid19-booster-vaccine-in-pregnancy-polish-.pdf

Kliniki walk in:

Waterford:
Waterford Vaccination Centre (CVC)
Old St Martin’s School, Kilcohan, Waterford, X91 EY73

Cork:
Bantry Vaccination Centre
Newtown, Bantry, Cork, P75 H304

North Main Street Vaccination Centre
North Main Street Shopping Centre, North main Street, Cork, Cork, T12A6WX

Dublin:

Citywest Vaccination Centre
Citywest Hotel, Saggart, Dublin, D24 A38Y

Clonskeagh Vaccination Centre
Boole House, Beech Hill Business Campus, Dublin, D04 A563

Croke Park Vaccination Centre
Jones’ Road, Drumcondra, Dublin, D03 P6K7

Swords Vaccination Centre
National Show Centre, Stockhole Lane, Cloghran, Swords, Dublin, K67 VF43

 

PRZYDATNE LINKI: 

Oficjalna strona HSE z informacjami dotyczącymi programu szczepień Covid 19:

https://www2.hse.ie/conditions/covid19/

Oficjalne tłumaczenia materiałów HSE na język polski:

https://www.hse.ie/eng/services/covid-19-resources-and-translations/translated-covid19-information/polish-covid19-information.html

Strona HSE z ogólnymi informacjami dotyczącymi zdrowia publicznego w języku polskim:

https://www.hse.ie/eng/services/mhml/polish/

Share

Opinia Forum Polonia dotycząca organizacji wyborów prezydenckich 10 maja

Opinia Forum Polonia dotycząca organizacji wyborów prezydenckich 10 maja 2020

Kilka dni temu na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się dokument MSZ dotyczący zorganizowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich za granicą. Jak wynika z dokumentu, w wielu krajach, takich jak Irlandia, ale też USA, Niemcy czy Wielka Brytania, które zamieszkuje znakomita większość Polonii, przeprowadzenie głosowania 10 maja na podstawie obecnie obowiązujących przepisów nie będzie możliwe. Oznacza to, że ogromna część osób uprawnionych do głosowania pozbawiona zostanie możliwości oddania głosu w wyborach, które z definicji powinny być powszechne.

Oczekujemy, że polska klasa polityczna, a szczególnie rząd na którym obecnie spoczywa odpowiedzialność za sprawne zarządzanie państwem, wypracuje konsensus, który pozwoli wszystkim Polakom na udział w wyborach prezydenckich z zachowaniem nie tylko wszelkich wymogów ustawowych, ale również zorganizowanych w sposób zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne dla obywateli w nich uczestniczących, a jednocześnie weźmie pod uwagę sytuację w jakiej znajdują się Polacy mieszkający za granicą.

 

Zarząd Forum Polonia
21 kwietnia 2020

 

200421 Re wybory prezydenckie

 

Opinia MSZ

Share
Senatorowie polonijni – projekt ustawy

Senatorowie polonijni – projekt ustawy

Polscy senatorowie postanowili zainicjować prace legislacyjne pozwalające na zwiększenie liczby senatorów o dwóch reprezntantów Polonii – jeden mandat dla przyszłego senatora zza wchodniej granicy, drugi – zza zachodniej. Forum Polonia w ramach senackich konsultacji ze środowiskami polonijnymi zabrała również głos.

(więcej…)

Share