Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Tag: "iboa house"

Rozmowy va banque: Psycholog w czasach popkultury – Spotkanie z Ew? Woydy??o

Rozmowy va banque: Psycholog w czasach popkultury – Spotkanie z Ew? Woydy??o

Mówi, ?e ?ycie jest dane, a nie zadane, ?e mo?na je dowolnie kszta?towa?. ?e powinni?my si? uczy? i uczy? zmienia?. Ewa Woydy??o, doktor psychologii, b?dzie kolejnym go?ciem cyklu spotka? Rozmowy va banque.

Ewa Woydy??o zajmuje si? leczeniem uzale?nie? jako psychoterapeutka w O?rodku Terapii Uzale?nie? Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jej dzie?em jest rozpowszechnienie w Polsce leczenia wed?ug tzw. modelu Minnesota, opartego na filozofii Anonimowych Alkoholików.