Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "porady"

Porady prawne dla polonii

Porady prawne dla polonii

Bezp?atne porady prawne dla polonii w ca?ej Europie udzielane przez studentów Europejskiej Wy?szej Szko?y Prawa i Administracji z siedzib? w Warszawie. Setki tysi?cy Polaków wyemigrowa?o za chlebem w ostatnich latach do krajów Unii Europejskiej. Pozostawili oni swoich bliskich ale i wiele nie doko?czonych w Polsce spraw zarówno administracyjnych jak i s?dowych. Powstaje pytanie wróci? do […]