Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Walne Zebranie Towarzystwa Irlandzko Polskiego

12 pa?dziernika 2008 odby?o si? Walne Zebranie Towarzystwa Irlandzko-Polskiego, które zmieni?o sk?ad komitetu zarz?dzaj?cego Towarzystwem.

Do komitetu wybrano kilkoro przedstawicieli m?odego pokolenia. Po raz pierwszy od 29 lat istnienia Towarzystwa na stanowisko prezesa wybrany zosta? przedstawiciel m?odej Polonii.

W demokratycznym glosowaniu obecni na zebraniu cz?onkowie Towarzystwa wybrali zarz?d na rok 2008/2009 w sk?adzie: Sebastian Wide? (Prezes), Martin Reynolds (V-ce Prezes), Hanna Dowling (Honorowy Sekretarz), Deirdre Holland (Skarbnik) oraz Pat Quigley, Jan Kaminski, prof. Maciej Smole?ski, Helena Johnston, Niamh Nestor, Agnieszka Krauze ‘Ginger’, Krzysztof Kiedrowski, Marysia Harasimowicz.

Przygotowa?a Hanna Dowling
Share

Tagi:

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.