Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Tag: "fundacja"

Spotkanie cz?onków i sympatyków Ko?a Przyjació? Fundacji Jana Paw?a II

Spotkanie cz?onków i sympatyków Ko?a Przyjació? Fundacji Jana Paw?a II

Ko?o Przyjació? Fundacji Jana Paw?a II zaprasza na sta?e spotkania w ka?dy 3 wtorek miesi?ca w Ko?ciele ?w. Franciszka Xavier’a przy Upper Gardiner St.