Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

Spotkanie cz?onków i sympatyków Ko?a Przyjació? Fundacji Jana Paw?a II

Ko?o Przyjació? Fundacji Jana Paw?a II zaprasza na sta?e spotkania w ka?dy 3 wtorek miesi?ca w Ko?ciele ?w. Franciszka Xavier’a przy Upper Gardiner St.

Plan spotkania:
18,30 – msza ?w.
19,30– 21,00 SPOTKANIE CZ?ONKÓW I SYMPATYKÓW TOWARZYSTWA

I CZ??? : WSPÓLNA MODLITWA- 1 DZIESI?TKA RÓ?A?CA ?WI?TEGO
CZYTANIE I S?UCHANIE WYBRANEGO FRAGMENTU Z PISM Jana Paw?a II
S?owo Ojca opiekuna- Wojciecha Kowalskiego
Przerwa : ma?a agappa

II cz??? – robocza: sprawy organizacyjne i statutowe
Zako?czenie spotkania: wspólne ?piewanie wybranej ulubionej pie?ni Jana Paw?a II lub czytanie wybranego tekstu poetyckiego.
Serdecznie zapraszamy!

Share

Tagi: ,

Kategoria: Spotkania

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
660