Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Spotkanie Forum Polonia w t? niedziel? 18 stycznia

Start 13.45 Dom Polski, 20 Fitzwilliam Place

W programie spotkania oprócz tradycyjnych krótkich prezentacji aktualnych projektów realizowanych przez uczestników forum odb?dzie si? miedzy innymi dyskusja na temat aktualnych wyzwa? polskiej spo?eczno?ci w Irlandii, mi?dzy innymi pogorszenia si? wizerunku imigrantów w irlandzkich mediach, a tak?e dramatycznego zwi?kszenia si? liczby bezdomnych Polaków.

Prze?lij informacj? osobom zainteresowanym.

Kontakt: info@forumpolonia.org

SW

Share

Tagi:

Kategoria: Spotkania FP

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.