Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Spotkanie Jerzego Buzka m?od? emigracj?

Przedstawicielstwo Parlamentu Europejskiego we wspó?pracy z Forum Polonia organizuje  spotkanie z Przewodnicz?cym Parlamentu Europejskiego Panem Jerzym Buzkiem.
Spotkanie ma na celu nawi?zanie kontaktów z m?od? emigracj? z krajów europejskich.

Odb?dzie si? w Dublinie we wtorek 8 wrze?nia, godz. 11.00.

Ch?tnych prosimy o kontakt z Tomaszem Machur? – tmachura@gmail.com do poniedzia?ku 7 wrze?nia do godziny 12:00.

Spotkanie b?dzie prowadzone w j?zyku angielskim.

Share

Tagi:

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.