Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Szkolenia dla bezrobotnych

W nadchodz?c? sobot? odb?dzie pierwsze z z cyklu spotka? przeznaczonych dla osób szukaj?cych pracy. Inicjator Jacek ?acina mówi: “Kurs ma na celu ulepszenie w?asnych umiej?tno?ci; u?wiadomienie sobie w jakim po?o?eniu ?yciowym si? znajdujemy w danym momencie, jakie mamy umiej?tno?ci i zdolno?ci, jakie mamy potrzeby, cele i jak je zrealizowa?.” Prosimy o rozpowszechnienie informacji. Ch?tnych do wspó?pracy prosimy o kontakt.

Share

Tagi:

Kategoria: Seminaria

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.