Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
enpl

WO?P w Irlandii: MyCork zebra? najwi?cej!

Podczas tegorocznego Fina?u Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy w Irlandii – Sztab Stowarzyszenia MyCork zebra? najwi?cej: dok?adnie 8609 euro.

W tym roku kwestowali?my na zakup sprz?tu medycznego, który umo?liwi wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci.

Wyniki zbiorki poszczególnych sztabów w Irlandii przedstawiaj? si? nast?puj?co:

Stowarzyszenie MyCork: 8609 euro
The Polish Express Ltd.: 8108,62 euro
Galway Irish Polish Association: 4157,56 euro
Irish Polish Art Agency: 4150,80 euro

Równie? w ubieg?ym roku to w?a?nie wo?p-owy sztab MyCork zebra? najwi?cej w Irlandii.

Share

Tagi: ,

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
598