Subscribe via RSS Feed Connect with as on Flickr
plen

Zjazd Forum Polonia w Dublinie

W dniach 6 – 7 grudnia br. w Hotelu Bewley’s w Dublinie odbył się kolejny, już 10 zjazd środowisk polonijnych w Irlandii, zorganizowany przez Forum Polonię.

tekst: Agnieszka Wieczorkowska
zdjęcia: Per4meR

Jednym z celów przedsięwzięcia, w którym uczestniczyło 40 aktywnie działających liderów środowiska polonijnego oraz przedstawicieli organizacji polonijnych z całej Irlandii, było wzmocnienie sieci kontaktów organizacji pozarządowych i osób indywidualnych zaangażowanych w działania na rzecz lepszej integracji Polonii w Irlandii, a także dyskusja nad wyzwaniami i szansami, które stoją przed środowiskiem polonijnym na Zielonej Wyspie. Podczas Zjazdu wypracowano wspólne stanowisko na temat sytuacji Polonii, które przedstawiono gościom Zjazdu – Panu Piotowi Rakowskiego, Chargé d’Affaires a.i. Ambasady RP w Dublinie oraz Aodhán Ó Ríordáin TD Ministrowi Do Spraw Integracji. Przedstawiciele władz omówili je z uczestnikami Zjazdu oraz z zaciekawieniem wysłuchali wystąpień uczestników na temat realizowanych przez nich projektów oraz informacji na temat działalności poszczególnych organizacji.10480563_10152435824446587_3933787350749804345_o

Podczas Zjazdu, jego uczestnicy zdobyli praktyczną wiedzę na temat pozyskiwania funduszy na działalność organizacji pozarządowej w Irlandii, a także budowania wizerunku i prowadzenia skutecznych działań marketingowych dla organizacji pozarządowych.  Dzięki spotkaniu z Panią Karoliną Rogulską z Ambasady RP zgromadzeni mogli dowiedzieć się, jak aplikować o środki finansowe z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację przedsięwzięć.

Najważniejszym celem zorganizowanego przez Forum Polonia Zjazdu była formalizacja Forum, przyjęcie statutu oraz wybranie Komitetu Sterującego i członków Komisji Rewizyjnej. Cel ten został osiągnięty. Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło Statut Forum Polonia wraz ze zgłoszonymi poprawkami, przyjęło do swojego grona nowych członków i rekomendowało 12 kandydatów do Komitetu Sterującego Forum Polonia. W wyniku tajnego głosowania do 7-osobowego Komitetu Sterującego weszły następujące osoby: Niamh Nestor, Barnaba Dorda, Agnieszka Wieczorkowska, Artur Banaszkiewicz, Dominika Topolska, Justyna Cwojdzińska i Katarzyna Dobaj. Komisję Rewizyjną wybrano spośród 6 kandydatów. Tworzą ją przedstawiciele różnych organizacji z terenu całej Irlandii: Wojciech Białek (Centrum Together-Razem), Wojciech Kostka (Polsko-Irlandzkie Stowarzyszenie Edukacyjne), Emilia Marchelewska (CKU, Cairdre), Joanna Dobosz-Chudy oraz Olaf Berthold (FIPICA)10675546_10152435824151587_7137009144002661388_n

Komitet Sterujący Forum Polonia jeszcze przed świętami zorganizuje spotkanie, na których zostaną omówione działania planowane na 2015.

Forum Polonia jest koalicją współdziałania organizacji polonijnych oraz indywidualnych osób zaangażowanych w projekty dotyczące mniejszości polskiej i społeczeństwa Irlandii. Forum działa jako sieć wymiany informacji, udzielania wzajemnego wsparcia, społecznej integracji oraz obrony interesu mniejszości polskiej w Republice Irlandii. Forum promuje pozytywny obraz Polaków i Polski, dociera do Polonii w Irlandii, usprawniać komunikację pomiędzy liderami społeczności lokalnej. Organizacja także wspiera ich współpracę z partnerami z Polski, i ze świata.

Więcej można znaleźć na www.forumpolonia.org.10441151_10152435824111587_8224325835343800187_n

10858390_10152435823871587_4346234473108670139_n

Share

Tagi:

Kategoria: Wydarzenia

Komentowanie na tej stronie jest wyłączone.